DatTong

IOTUSD, IOTA/ DOLLAR

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:IOTUSD   IOTA / Đô la Mỹ
.Thị trường đang có cấu trúc downtrend.
Giá đã đi xuống, phá vỡ qua cản
--> BÁN
Bình luận:
Update !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.