cuongdongphu

BUY ITA ===> TARGET: 4 - 4.1 STOP LOSS: 7% R:R/1:3

Giá lên
HOSE:ITA   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
NGƯỜI VỀ TỪ LÒNG ĐẤT
- "Đối với công ty niêm yết, kết quả kinh doanh mới là điều quan trọng và nó sẽ phản ánh lên cổ phiếu. Công ty hiện đã có ánh sáng chính là các hợp đồng đến nay đang tốt, lợi nhuận kỳ vọng 2019 khả năng đạt được. Tôi tin lúc đấy cổ phiếu mới chuyển động!" ông Tâm.
- "Về cá nhân tôi cảm thấy tâm linh, có những thời kỳ cố gắng rất nhiều nhưng không đạt được", ông Tâm- Năm nay ITA đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập 1.885 tỷ đồng, lợi nhuận thuần 455 tỷ đồng; lần lượt tăng 2,7 lần và 5,5 lần so với thực hiện năm 2018.
- Đối với đất KCN , 1m2 lời 400.000 đồng, còn đất nền lời gấp 14, 15 lần.
- Công ty cho thấy sự quyết liệt tái cấu trúc, thoái vốn tại nhiều dự án, tập trung nguồn lực phát triển những lĩnh vực giữ lại, trong đó nổi bật là mảng khu công nghiệp.
- ITA sẽ tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế để thực hiện việc vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.