ChungKhoanVietMy

#ITC - Kinh Doanh Nhà - Có thể tăng 20 -35% trong thời gian tới

Giá lên
HOSE:ITC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
110 lượt xem
2
#ITC - Kinh Doanh Nhà - Có thể tăng 20 -35% trong thời gian tới
Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể thấy sóng điều chỉnh đang về tới vùng mua rất tốt 15000.
Vùng kỳ vọng chốt lời 1: 18500
Vùng kỳ vọng chốt lời 1: 20500 (kỳ vọng cao).

Chúc bà con thành công!