ChungKhoanVietMy

#ITC - Khả năng tăng 20% trong một vài tháng tới

Giá lên
HOSE:ITC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
#ITC - Khả năng tăng 20% trong một vài tháng tới
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
---------------------
💰 Về tài chính:
- Doanh thu của ITC tăng 113,96 % trong 2020 so với năm 2019. Thật tuyệt vời.
- Tỷ lệ nợ/tài sản của ITC trong năm 2020 giảm 2,59 % so với năm 2019. Tài sản lưu động hiện tại lớn hơn nhiều so với nợ ngắn hạn, và vốn chử sở hữu cũng tạm ổn. Vì vậy tài chính cũng xem như an toàn cho nhà đầu tư ngắn hạn hoặc năm nay.
- Dòng lưu chuyển tiền tệ hoạt động của ITC trong năm 2020 tăng 102,93 % so với 2019.

💹 Về biểu đồ:
- Chúng ta nhìn qua thì thấy rõ, cả xu hướng dài/ ngắn hạn của #ITC đều khả quan, đều tăng ổn định. ITC đã lập đỉnh tại vùng 21000, và điều chỉnh giảm về vùng 14500, đây cũng chính là vùng quan trọng nhất cho một xu hướng tăng trong ngắn hạn vài tháng.
- Nếu giá thật sự phá vùng 14500, thì viễn cảnh đã khác rất nhiều, nó báo hiệu cho một xu hướng giảm ngắn hạn sẽ tiếp tục. Nhưng hiện tại thì ko, giá đã có bước chuyển biến tốt, có dấu hiệu nhà đầu tư tin tưởng vào ITC và tăng vốn vào mã này.
- Nếu hiện tại chúng ta mua có thể sẽ cắt lỗ dưới vùng 14500 khoảng 17% vốn, nhưng lợi nhuận an toàn gần nhất có thể đạt 20% và kỳ vọng xa hơn nữa trong tương lai.
- Giá đang tạo những đỉnh đáy tuyệt vời trong xu hướng nhỏ, vì vậy nó vẫn sẽ tiếp tục tăng, và tiếp cận về đỉnh củ trước khi bức phá 21000.

📌 Khuyến nghị cá nhân:
- Nếu đã mua những vùng giá này hoặc thấp hơn, có thể giữ và an tâm kỳ vọng vùng 21000 chốt lời hoặc xa hơn.
- Nếu chưa mua: có thể mua một ít tại vùng giá hiện tại 17400, nếu giá tiếp tục giảm có thể mua một ít tại vùng 16000 và cuối cùng là 15000.
- Và bắt buộc xã bỏ tất cả ITC khi giá phá vùng 14500. Khi đó nó đã khẳng định một xu hướng giảm. Và chỉ mua lại khi giá ở vùng 11000.

💡 CHÚC MỌI NGƯỜI MAI MẮN TRONG ĐẦU TƯ.