HOSE:ITD   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
ITD nè các bác, show cho vui thôi chứ đừng tin

Dòng này để cho dài hơn thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.