HOSE:ITD   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
ITD nè các bác, show cho vui thôi chứ đừng tin

Dòng này để cho dài hơn thôi