HoangMinhchannel

ITD xuất hiện tín hiệu xác nhận tiếp tục tăng

Giá lên
HOSE:ITD   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
ITD hiện tại đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau khi có 2 lần tạo đáy thành công quanh khu vực 23.7 - 24.3. Lực cầu hiện tại cho thấy tiềm năng đối ITD có nhiều khả năng sẽ vượt mốc target đặt ra.

Dự kiến trước mắt, ITD sẽ tiến đến vùng mục tiêu 26.8 và thậm chí xa hơn trong thời gian tới.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex