HoangMinhchannel

ITD xuất hiện tín hiệu xác nhận tiếp tục tăng

Giá lên
HOSE:ITD   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
ITD hiện tại đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau khi có 2 lần tạo đáy thành công quanh khu vực 23.7 - 24.3. Lực cầu hiện tại cho thấy tiềm năng đối ITD có nhiều khả năng sẽ vượt mốc target đặt ra.

Dự kiến trước mắt, ITD sẽ tiến đến vùng mục tiêu 26.8 và thậm chí xa hơn trong thời gian tới.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.