Thaiteamtrader

Cặp #JASMYUSDT vai đầu vai nghịch đảo

BINANCE:JASMYUSDT   JASMY / TetherUS
JASMYUSDT đã vượt qua mức kháng cự động, cho thấy người mua đã giành quyền kiểm soát thị trường.

Tuy nhiên, trước khi một xung lực tăng giá mới có thể xảy ra, có khả năng giá sẽ kiểm tra lại mức Fibonacci, đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên chuỗi Fibonacci. Việc kiểm tra lại này sẽ đóng vai trò xác nhận sự đột phá và mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội vào các vị thế mua ở mức giá thấp hơn.

Các nhà giao dịch nên cân nhắc mua JASMYUSDT sau khi giá kiểm tra lại thành công mức Fibonacci và đạt mức kháng cự tĩnh 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.