vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JNJ

NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Mây 162$ - 164$ Nếu vùng Mây không bị đâm thủng, giá CP JNJ có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 167$ - 172$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này tình hình dịch bệnh do biến thể Omicron làm thị trường đỏ lửa tuy nhiên những mã cổ phiếu về Dược , ý tế sẽ được hưởng lợi. nên tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm nhẹ sau đó tăng mạnh.

- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh MUA quanh mốc 162$ - 164$, bán lỗ dưới 159$
Chốt lời 167$ - 172$ . Good Luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.