ProTraderNo1

JNJ - cổ phiếu tốt nhất tháng 5

Giá lên
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
Khi đại dịch Sars CoV 2 càn quét qua nhiều nền kinh tế lớn nhất TG , nó đã khiến cho hàng loạt quốc gia đóng cửa, các doanh nghiệp thì gặp muôn vàn khó khăm. Tuy nhiên có nhiều công ty lại không suy giam mà thậm chí còn được hưởng lợi. Một trong số đó là Johnson & Johnson (mã JNJ ). Công ty này đã phục hồi sớm và mạnh hơn trước nhờ mảng sản xuất và kinh doanh thiết bị Y TẾ, dược, và đặc thù của sản phẩm là thiết yếu. Với đà tăng như vậy, JNJ có thể sớm đạt mục tiêu chốt lời trong tháng 5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.