Ly_Hoang_Official

JnJ - GIÁ NÀY NGON QUÁ

Giá lên
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
#JNJ
Nuối tiếc một chút khi entry 169$/share đã không thể giữ được…nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ đi cơ hội để nắm dữ công ty đầu ngành về lĩnh vực công nghệ hoá - phẩm này đúng không?

MACD : động lượng mua đang giảm dần
RSI 14 : đang ở mức quá bán và có khả năng hình thành chữ W
=> đây có thể là entry…
🤔🤔🤔
Ad không chắc lắm, nhưng với cái giá thấp thế này…không lẽ lại không mua một ít sao?
😅😅😅

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.