GKFXPrimeVN

Johnson & Johnson - Break out khỏi mức hỗ trợ ngày, JNJ lao dốc?

Giá xuống
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
Johnson & Johnson liên tục làm các cổ đông của mình thất vọng khi doanh thu của Johnson & Johnson tăng 6,34% trong năm tài chính 2017 so với năm tài chính 2016 lên thành 76,45B NHƯNG thu nhập ròng giảm 92,14% xuống còn 1,30B. Tin này làm chấn động cổ đông trong báo cáo quý trong tháng 5 vừa qua làm giá cổ phiếu JNJ tụt sâu. Dự kiến Sell ngắn hạn cổ phiếu này ở mức giá hiện tại xuống giá mục tiêu $111/share.