vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JPM

Giá lên
NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JPM
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ Trợ 152$ - 155$ Nếu vùng Mây không bị đâm thủng, giá CP JPM có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 160$ - 164$

- Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi nhận thấy thời gian cổ phiếu JPM đang hút vốn trước thềm chi trả cổ tức vào ngày 5/1 với mức chi trả là 1$/1cp nên tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm nhẹ sau đó tăng trước ngày chi trả và sau ngày chi trả (5/1) giá cp sẽ giảm lại

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh MUA quanh mốc 152$ - 155$, bán lỗ dưới 150$
Chốt lời 160$ - 164$ . Và sau ngày 5/1 có thể sell về . Chúc Anh/Chị có thêm thông tin để đầu tư hiệu quả :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.