Trading_hub_vn

Chỉ số JP225 - Xu hướng giảm trong những tháng tiếp theo

Giá xuống
GLOBALPRIME:JPN225   Chỉ số Nikkei 225
Xu hướng giảm trong thời gian qua khá vững khi JP225 nằm dưới mức trung bình 20 tuần liên tiếp. Đây là vùng kháng cự động phía trên đè nặng lên xu hướng giá giảm.
- Vùng giá 27311 là vùng giá trung bình 50 tuần (đường EMA50) đang là vùng hỗ trợ giá. Nếu giá giảm qua vùng này sẽ mở ra động lực thúc đẩy giá giảm mạnh về các vùng giá thấp hơn, khả năng giảm đến mức trung bình 100 tuần.
- Xu hướng giá giảm khá mạnh và nếu không có sự hỗ trợ từ thông tin đại dịch Covid trên toàn cầu, xu hướng sẽ khó thay đổi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.