UnknownUnicorn5646334

Chúc mừng những ae đã nghe theo mình

Đào tạo
FX_IDC:JPYUSD   Yên / Đô la Mỹ
Đà giảm đã được mình thông báo từ ngày 20, ở biếu đồ UJ thì ae sẽ thấy đà tăng, nếu ai vào lệnh từ hôm 20 theo mình thì chúc mừng ae nhé hehe. Lh 0847 650056 để có thông tin chính xác nhất nha ae.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.