savemysoul

canh sell UJ

Giá xuống
FX_IDC:JPYUSD   Yên / Đô la Mỹ
theo trend Daily và mô hình 2 đỉnh sắp kết thúc. ta có thể tự tin sell tại 0.008874
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.