Bebicon

Kèo JST Defi cho những bạn lỡ chuyến tàu 24-11-2020

Giá lên
BINANCE:JSTUSDT   JST / TetherUS
Macd khá đẹp và chuẩn bị break xu hướng
Ichimoku : giá đang tiệm cận dãy mây kumo khả năng cao là PHÁ
Luôn luôn SL khá sâu
Hy vọng những anh em chưa lên thuyền có thể cân nhắc và vào lệnh
JST - SUN- TRX được coinbase custody để ý tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.