minhducktqb

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG JST/USDT- EASYTRADING

Giá lên
BINANCE:JSTUSDT   JST / TetherUS
- Đường đi gần phía cuối tam giác, giá sẻ Break out lên như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.