URIFX

JXY: JPY có thể hình thành sóng leading

TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
31 lượt xem
0
Nếu đang Long JPY thì nên cẩn trọng. Khả năng nhầy khung giá này rất cao.
Mình sẽ quan sát JPY.

Bình luận