TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Đồng Yên Nhật đang chạm vùng hỗ trợ trên chart 4h.
Với mô hình cái Nêm, ta cũng có thể hiểu rằng trong thời gian sắp tới đồng Yên Nhật sẽ có sự tăng trưởng đáng kể.
Hãy chú ý những cặp tiền liên quan

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.