URIFX

Yên => Không xác định

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Với Yên Nhật, mình vẫn mong chờ wave xuống hơn là lên vì nó R:R tốt hơn.