TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Rất khó xử nếu không lướt các timeframe nhỏ vì đang ở ngã ba đường. Sẽ đứng ngoài JPY.