URIFX

@JXY có thể phục hồi đà tăng?

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Đang ở ngã 3 đường. Nếu đồng Yên có thể vượt lên 1 đoạn thì có thể tin tưởng sell các cặp */JPY