dinhchien

JXY - Yên Index vẫn trong xu hướng giảm

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
- Khung weekly tín hiệu đảo chiều đã có.
- Khung Daily hiện tại JXY tăng điều chỉnh về vùng sóng hợp lý.
- Khung H1 giá đã rời đường xu hướng. Hy vọng JXY sẽ giảm tiếp theo Tín hiệu đảo chiều cho xu hướng giảm khung Weekly và trend giảm Daily.
Mình đoán JXY sẽ giảm từ sóng (6) đến sóng (7).
Like, comment, follow me? Thanks for Tradingview.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.