dinhchien

JXY - tăng đến ngày 8/4

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
- Chìa khóa chính: MACD
- Chìa khóa 2: giá rời Bolliger
- Chìa khóa 3: kỳ vọng trở lại kênh giá.
* Mục tiêu 8/4: zone sóng 3 Elliot , kỳ vọng sóng 5 Elliot
* Lưu ý: RSI báo tín hiệu sẽ retest đáy và tạo đáy mới.
Nên ai cẩn thận chờ có phân kỳ khung h4, h1 rồi vào lệnh.