epie2019

JPY Xu hướng ngắn hạn

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
JPY Xu hướng ngắn hạn