dinhchien

JXY [JPY INDEX] - Thời điểm canh mua hợp lý.

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ bên phái (quá khứ).
- Khung Weekly: Nhìn bên trái đoán bên phải, dự đoán đi Vai đầu vai tiếp diễn.
+ Cây búa đẹp quá:
- Khung Daily: Tín hiệu Divergence tại MACD-H, chưa có tín hiệu Divergence RSI . Tín hiện đảo chiều chưa mạnh.
+ Xung đột MACD & RSI nên tuần sau chờ 1 cú break giả với hình Inside bar:
- Khung H4:
+ Tín hiệu 1: break giả với Pinbar .
+ Tín hiệu 2: xuất hiện lý thuyết Dow.
* Bước cuối: Cài Bot báo tín hiệu tại BOLLIGER BAND VÀ MACD

Bình luận: