dinhchien

JXY [JPY INDEX] - Thời điểm canh mua hợp lý.

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ bên phái (quá khứ).
- Khung Weekly: Nhìn bên trái đoán bên phải, dự đoán đi Vai đầu vai tiếp diễn.
+ Cây búa đẹp quá:
- Khung Daily: Tín hiệu Divergence tại MACD-H, chưa có tín hiệu Divergence RSI . Tín hiện đảo chiều chưa mạnh.
+ Xung đột MACD & RSI nên tuần sau chờ 1 cú break giả với hình Inside bar:
- Khung H4:
+ Tín hiệu 1: break giả với Pinbar .
+ Tín hiệu 2: xuất hiện lý thuyết Dow.
* Bước cuối: Cài Bot báo tín hiệu tại BOLLIGER BAND VÀ MACD

Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.