URIFX

Có cơ hội nào buy USDJPY?

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
hi anh, em,

Theo nhận đình của mình USD có thể tăng 1 wave cuối, GOLD sẽ giảm 1 đợt nữa. Nên mình sẽ hướng tới USDJPY .
Nhìn chart thì Yên Index support cho bear, trong khi đó, USDJPY thì vẫn chưa rõ ràng lắm.
Mình expect là 1 consolidation nhầy nhụa để có thể buy him.

Sẽ update lower time-frame sau :)

URI .