linhberty

KAVAUSDT - dấu hiệu bứt phá - long

linhberty Cập nhật   
BINANCE:KAVAUSDT   Kava / TetherUS
Bình luận: Với future đòn bẩy lớn, SL tại plan!
Với spot, SL tại 5.999
Bình luận: TP1 = 6.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.