thuha28491

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG KAVAUSDT_ Easytrading BACS K8

Giá lên
BINANCE:KAVAUSDT   Kava / TetherUS
Kava đang đi theo mẫu hình tam giác vuông. Giá kỳ vọng sẽ đi lên sau khi đã hình thành 1 vùng support cứng trên khung D1 trong khu vực giá từ 4.6-4.8 trong 129 ngày dao dịch và RSI khung D1 cũng đã có phân kỳ tăng giá.
Chúng ta có thể vào 50% ở giá hiện tại entry 1 và 50% tại entry 2 khi giá về test lại support thêm một lần nữa. Hoặc chúng ta cũng có thể đợi Kava break lên cạnh trên màu cam của hình tam giác rồi mới vào hàng; entry khi giá backtest lại đường trendline màu cam trong vùng từ entry 1 đến entry 2 và stop loss sẽ được đặt dưới đường support lớn của khung D1.
Chúng ta sẽ bán ra khi có lợi nhuận ở những vùng giá sau 7.7-8.7-10.4 lần lượt theo tỉ lệ 30-30-40%. Risk/Reward tính theo target price cuối cùng sẽ là 1:7.

Entry 1 : 5.15
Entry 2 : 4.6
Stoploss : 4.4
Target : 7.7-8.7-10.4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.