khoahuynh

03-05-2021: KAVAUSDT đã gãy đường trend giảm

BINANCE:KAVAUSDT   Kava / TetherUS
KAVAUSDT đã gãy đường trend giảm xác lập tín hiệu tăng. Cứ kiên nhẫn chờ retest về để mua lại KAVA.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.