Thaiteamtrader

Một ý kiến về KAVAPERP khung H4. Kịch bản Short

Giá xuống
BINANCE:KAVAUSDTPERP   Kava / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Sau khi về mức hỗ trợ tại mức giá 1.4 và bật lên và đánh mất mức hỗ trợ tại giá 2.0.
Giá hiện tại đang về test tại mức hỗ trợ Fibonacci 0.618 rồi lên mức kháng cự tại Fibonacci 0.382. Kịch bản dự đoán đi xuống qua Fibonacci mức 0.618 về restest rồi đâm xuống.
Mình đợi 1 dấu hiệu nến đỏ đâm qua giá 0.169 và đặt lệnh khi về retest quanh mức Fibonacci 0.618. SL đặt trên giá râu nến về retest. Chúc anh em may mắn. =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.