Cowboyyy

Những cổ phiếu tốt nhất tháng 4 - Gọi tên KBC

HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
Chart Week: Daily chart: Trên đây là bài phân tích đánh giá của tôi mang tính tham khảo.
Nếu thấy hay thì xin các bạn 1 like :D