ngocvinh23

ý tưởng cà phê 2 tháng 11 trong 65 ngày tới

Giá lên
ICEUS:KCZ2020   COFFEE C® FUTURES
39 lượt xem
0
chu kì giảm ichi 65 ngày ,65 -70 ngày tiếp theo là chu kì tăng tròn 129 , tại điểm 104 macd hết phân kì giảm , trùm giá finbo 0,786 và 1,272

Bình luận