dinhnguyen98328

KDC GOOD CHART , mẫu hình của MARK MINERVINI

dinhnguyen98328 Cập nhật   
HOSE:KDC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Mọi thứ trông như đã tốt hơn , mọi chỉ báo ủng hộ KDC , cú break out sau khi thanh khoản cạn kiệt, múc mạnh thôi mong là siêu cổ xuất hiện
Bình luận:
Bay lên haha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.