HHermes

KDC bắt đáy 18.5 - 19, target 21.5 (view 2 - 4 tuần)

Giá lên
HOSE:KDC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Giá đã tạo nền khá tích cực và tin cậy vùng 18.x suốt thời gian qua, tín hiêu RSI , MACD phân kỳ (+) cùng với những kế hoạch tái cơ cấu tăng doanh thu, lợi nhuận 2019...dự báo KDC sẽ sớm chinh phục 21.x (view 2 - 4 tuần)