HOSE:KDH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
kì vọng giá có thể phá qua được vùng giá 35.000 - 40 .000 để tiếp tục đà tăng
Nếu không phá qua được vùng giá này có thể giá sẽ về vùng hỗ trợ gần nhất ở mức fibo 50 (22.000 - 23.000)
-
Thị trường thường diễn ra với 2 Xu Thế
+Xu thế cấp 1 (có thể là tăng hoặc giảm)
+Xu thế cấp 2 - ngăn cản đà TĂNG hoặc Giảm (đi ngược lại với xu thế cấp 1)
=> lý thuyết dow, nền tảng PTKT.
ở đây, nếu giá phá qua luôn được đỉnh cũ: 40 .000, đà tăng sẽ được tiếp diễn đến khi các nhà đầu tư có động thái chốt lời.
hiện tại nhìn vào đường giá có thể thấy, động thái chốt lời đã và đang diến ra, giá liên tục giảm dần và thu hẹp lại trong tam giác.
-
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.