Ninh-Do

keybtc buy

BINANCE:KEYBTC   None
Key đã sw và tích lũy khá lâu trên khung H4
Buy: 75
Sell: 2 mốc như chart trên
Stoplosss: 70