KEY/ BTC - Binance
Buy: 0.00000117 - 0.00000120
Sell: 0.00000138 - 0.00000142
P/s: Vào đúng vùng buy. Chia vốn vào lệnh tránh rủi ro cắt lỗ ở 3% chúc các bạn sớm win kèo