bhbokinhvan

300% với Key

bhbokinhvan Cập nhật   
BINANCE:KEYUSDT   Selfkey / TetherUS
SelfKey đã phá vỡ Neckline của mô hình Double Bottom
Giá hiện tại 0.014 USD ngày 23/11/2021
TP : 0.044 (300%)
Chúc may mắn.
P/S : Tôi vào 80% tài sản rồi :))))
Bình luận:
24/11/2021
Giá tạm thời 0,017 USD ( không thèm tính cú pump 0,02 tối qua)
Hiện tại tăng xấp xỉ 25% so với hôm qua.
Quá ngon :))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.