BINANCE:KNCBTC   Kyber Network / Bitcoin
KNC/BTC đang cho xu hướng phục hồi tốt.
Vùng Kháng cự nằm tại vùng 0.000057 - 0.000074

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.