JeansTanNguyen

giá đã ổn định nên CDA từ 20% vốn

OKEX:KONOUSDT   Konomi Network / Tether
trải qua vài tuần ổn định giá từ -20x, KONO đã có nhịp tăng đầu tiên từ 0.2xx lên 0.6xx
kì vọng giá sẽ về 0.5xx trong những ngày tới

Bình luận