utah0104

Cổ Phiếu KSB Đang Tích Luỹ Tốt

Giá lên
HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Cơ Hội Lên Tàu cho NĐT :Mua khi vượt 35.1/SL:-8%/TP :2R là OK