UPCOM:KSH   DAMAC GLS JSC
31 lượt xem
0
chủ đạo lần này là các mã về khai khoáng và sản xuất kim loại
giá retracment,tạo vùng đi ngang rồi bật lên,vào lệnh khi giá hồi,chốt một phần khi đạt 3R

Bình luận