MinhAnhhh

KSMUSDT ra tín hiệu tạm rời khỏi thị trường từ 2 ngày trước!!

Giá xuống
BINANCE:KSMUSDT   KSM / TetherUS
Tín hiệu tham khảo thị trường giảm:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển tím trên nền tím
2. Giá mở cửa nằm phía dưới Future Carrera)
------------------------------------------------------
Theo Carrera H4, 7:00 ngày 11/21 tín hiệu xanh buy đã chuyển sang xám. Tín hiệu xám nhắc chúng ta rời thị trường và chờ đợi tín hiệu tiếp theo!
19:00 cùng ngày, Future carrera bắt đầu chuyển qua tín hiệu thị trường có xu hướng giảm.

Tính đến hiện tại KSM đã giảm 20%~~
------------------------------------------------------


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.