toansystem

L14 tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22

Giá xuống
HNX:L14   LICOGI 14 JSC
L14 tổng quan tuần từ 25/4 - 29/4/22
Xu hướng xuống
Giá đang có xu hướng test trendline trung hạn
quanh khu vực 160000 - 170000,
Nếu lực mạnh sẽ xuống vùng 125000 - 135000

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.