QuachKimPhong

[L14] Mua quanh vùng 310,000-320,000 đón tết Nguyên Đán 2022

Giá lên
HNX:L14   LICOGI 14 JOINT STOCK CO

CỔ PHIẾU L14

Sau 1 năm khuyến nghị mua L14 từ giá 50.000-51.000đ/cổ 13/12/2020.

Nay tôi khuyến nghị tiếp tục gia tăng mua vùng 310,000-320,000 nắm giữ.

Đối với nhà đầu tư có vốn nhỏ có thể quan tâm cổ phiếu DIG vùng 68.300-73.000.

Chúc các bác một năm 2022 đại thắng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.