ThangLeViet

L14 - TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG HAY ĐỘI LÁI THẾ KỶ

HNX:L14   LICOGI 14 JOINT STOCK CO
Công ty cổ phần LICOGI 14 là một trong những đơn vị mạnh của tổng Công ty LIGOGI - CTCP. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập ngày 11/2/1982 của Bộ Xây Dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là : xây dựng nhà ở, công trình; kinh doanh bất động sản; vận tải hàng hóa,... Hiện nay địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty ở Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nội.

Đa phần mọi người biết đến L14 thông qua nhà đầu tư A7 - là một nhà đầu tư có kinh nghiệm hàng chục năm từ khi thị trường chứng khoán được thành lập. Licogi 14 là một công ty không quá nổi tiếng khi chỉ có thanh khoản trung bình 85,400 CP/phiên, EPS cơ bản giảm dần tức mức hơn 7,000 năm 2018 về mức 1,600 năm 2020. Tuy nhiên, hiện tại Licogi lại là cổ phiếu có giá trị nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay, có thời điểm đạt đỉnh tới hơn 485,000VND/cổ phiếu.

Xét trên báo cáo tài chính xoát sét quý IV/2021

Tài sản ngắn hạn đạt 1.098 tỷ đồng, trong đó tài sản "Đầu tư tài chính ngắn hạn" chiếm đến 75% và đa phần liên quan đến nghiệp vụ chứng khoán. Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tài sản dài hạn vỏn vẹn 65 tỷ đồng, bằng 6% so vối tài sản ngắn hạn. Nợ ngắn hạn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 162 tỷ đồng lên mức 402 tỷ đồng, có sự gia tăng mạnh trong khoản "vay và nợ thuê tài chính".

Doanh thu thuần quý IV/2021 chỉ đạt 15 tỷ đồng nhưng tổng lợi nhuận sau thuế lên tới 325 tỷ đồng, gấp 2,708% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm đạt được gần 372 tỷ đồng. Phần chênh lệch này đa phần đến từ "Doanh thu hoạt động tài chính" cả năm lên tới 433 tỷ đồng, vốn được kết toán từ những hoạt động kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ tài chính, đặc biệt là mua/bán chứng khoán.

Khuyến nghị

Qua bài phân tích ngắn gọn này chắc chắn mọi người cũng đã nắm được cơ bản về tình hình của doanh nghiệp này. Chính mỗi cá nhân sẽ quyết định nên đầu tư như thế nào trên thị trường chứng khoán - một thị trường quá nhiều cạm bẫy và những lời dụ dỗ ngon ngọt. Hãy là nhà đầu tư thông minh!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.