TrongLe

Đáy tròn

Giá lên
HNX:LAS   LAM THAO FERTILIZE
43 lượt xem
0
Mô hình đáy tròn đã phá vỡ, giá mục tiêu 50k,
goodluck

Bình luận