binancash

Được đánh giá là 1 coin tiềm năng vì lượng fan khổng lồ nhưng..

Giá lên
BINANCE:LAZIOUSDT   LAZIO / TetherUS
Tôi đã theo dõi Lazio từ khi bắt đầu dự án bởi lẽ có lượng fan khổng lồi, coin nào có lượng fan khổng lồ thì giá tăng rất nhanh.

Và đúng nhưng hiệu ứng đám đông, Lazio ra đời 1$ và đỉnh là 100$ sau đó nó giảm dần dần tới mức 3.5$. Có lẽ các fan bận theo coin nào đó. Giá của nó có thể giao động ở mức 10-12$ là ổn định và hiện tại nó đang bức phá ngọan mục sau khi về đáy. Hiện tại giá đang tăng cao nên chỉ có thể theo đõi là an toàn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.