binancash

Đây là cách giúp trader không mua sai thời điểm tránh thua

Đào tạo
HOSE:LCM   None
Chắc chắn rằng đa phần anh em canh đáy, và canh đáy mà sai thì chỉ có thua, vậy cách nào để biết đó là đáy hay không?
Đây là kinh nghiệm tui đúc kết và chia sẻ để tránh bị thua (tui chỉ chia sẻ cách tránh bị thua)

Bước 1: tui sẽ tạo các EMA 5, 10, 20, 50 và 150
Bước 2: tui sẽ kiểm tra xem giá lúc mua nếu nó dưới EMA5 tại các timeframe 1d, 4h, 2h và 1h thì đa phần anh em nghĩ là đáy nhưng lời khuyên là không nên mua lúc này và theo dõi tiếp
Bước 3: nếu price lên trên ema5 thì bắt đầu theo dõi nếu nếu có cross up giữa em5 và em10 tại 1h là có thể theo dõi mua được.

Ở đây lưu ý bước 2 là cách chống mua sai thời điểm mà bị thua và cũng là điều tui muốn chia sẻ. TradingView không có alert multi timeframe nên alert của TradingView đôi lúc chưa đúng.

Vậy anh em hãy thử cách tui chia sẻ để tránh bị thua khi mà thị trường đang xấu như hiện nay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.